Theotokos. Detail
The Most-Holy Theotokos of Vladimir.
Detail
      
Christ the Savior. Detail
Christ the Savior.
Detail

Back to Icon Gallery Back to Icon Gallery Back to menu Back to menu